ข่าวสารชมรม

ข้อกำหนดการแข่งขันของชมรมฯ และการใช้ Pace of play  ของแต่ละกลุ่ม